• Şubelerimiz: Almaty, Astana, Tashkent, Tiflis, Ankara, Antalya

Защита персональных данных


Защита персональных данных является важной проблемой для TEM TOUR. TEM TOUR принимает принципы, установленные KVKK, в соответствии с Законом № 6698 о защите персональных данных («KVKK»). Он выполняет свои обязательства по предоставлению. Политика конфиденциальности и защиты персональных данных, которая организована в рамках этой области, доступна для реальных лиц («Контактное лицо»), чьи персональные данные обрабатываются.


1. Объем и цель политики конфиденциальности и защиты персональных данных.

Настоящая Политика конфиденциальности и защиты личных данных;


а. Методы сбора персональных данных и юридические причины,


б. Какие группы контактов обрабатывают персональные данные (категоризация группы контактов субъекта данных),


с. В какой категории обрабатываются персональные данные (Категории данных) и примеры типов данных, относящихся к этим группам контактов,


D. В каких бизнес-процессах и для каких целей используются эти персональные данные,


к. Технические и административные меры, принятые для обеспечения безопасности персональных данных,


е. Кому и с какой целью могут быть переданы персональные данные,


г. Сроки хранения персональных данных,


час Профилирование и сегментация


Я. Каковы права лиц, связанных с их личными данными, и как они могут осуществлять эти права,


к. Как соответствующие люди могут изменить свои положительные или отрицательные предпочтения относительно получения электронных коммерческих сообщений,


к. Обмен личными данными с государственными органами


л. Использование файлов cookie и управление ими


Раскрывает.


а. Методы сбора персональных данных и правовые причины


Персональные данные TEM TOUR через веб-сайты, мобильные приложения веб-сайтов, учетные записи в социальных сетях, файлы cookie, уведомления от колл-центра, административных и судебных органов и других каналов связи в соответствии с условиями обработки персональных данных, указанными в KVKK и настоящей Конфиденциальности. / Собирает по юридическим причинам, указанным в Политике защиты персональных данных.


б. Классификация контактной группы субъекта данных

TEM TOUR классифицирует субъектов данных, чьи персональные данные обрабатываются в процессах обработки персональных данных и действиях, связанных с этими процессами, следующим образом. Кроме того, персональные данные других групп людей (консультант, преподаватель, блогер) могут обрабатываться в соответствии с условиями обработки персональных данных, указанными в статьях 5 и 6 KVKK, и в соответствии с юридическими причинами, указанными в настоящей Политике конфиденциальности / защиты персональных данных.

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1.

a) Üye Müşteri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe “www.temtour.com” aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri, periyodik ödemelerin çekilmesi için onay vermesi durumunda kredi kartı bilgileri
 • Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, medeni durumu, öğrenim durumu
 • Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, web sitesine kayıt tarihi, web sitesine son giriş yaptığı tarih
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, TEM TOUR tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe “temtour.com” aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, TEM TOUR tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

2.

Çevrimiçi Ziyaretçi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

3.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe "temtour.com" aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

4.

Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
 • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
 • Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza
 • Görsel Bilgi: Fotoğraf

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

1.

a) Üye Müşteri Kişisel Verileri

· Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· TEM TOUR  tarafından işletilen “temtour.com” web sitesi ve e-ticaret platformu (“platformlar”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

· Üye Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

· Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

· Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

· Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar) Kişisel Verileri

· Platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,

· Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

· Ticari elektronik ileti onayı mevcut Misafir Müşteriler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Misafir Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

· Misafir Müşteri’nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Misafir Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

· Misafir Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

· Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Misafir Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2.

Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri

· 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri

· Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4.

Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verileri

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

к. Технические и административные меры, принятые для защиты личных данных

TEM TOUR обязуется принимать все необходимые технические и административные меры и должным образом заботиться о конфиденциальности, целостности и безопасности ваших личных данных.


TEM TOUR принимает необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа к личным данным, неправомерного использования и незаконной обработки, разглашения, изменения или уничтожения личных данных. TEM TOUR использует общепринятые стандарты технологий безопасности, такие как брандмауэры и шифрование Secure Socket Layer (SSL) при обработке личных данных. Кроме того, при отправке ваших личных данных в TEM TOUR через веб-сайт, мобильное приложение и мобильный сайт эти данные передаются по протоколу SSL.


Что касается предотвращения незаконного доступа к персональным данным, обрабатываемым TEM TOUR, предотвращения незаконной обработки этих данных и обеспечения защиты персональных данных:


· Защищает все области на веб-сайте или в мобильном приложении, из которых извлекаются личные данные, с помощью SSL,


· Создает и внедряет матрицы авторизации и контроля доступа для своих сотрудников, чтобы личные данные, собранные с веб-сайта или мобильного приложения, не обрабатывались незаконно,


· Обеспечить доступ к персональным данным незаконно; периодические тесты на проникновение, тестирование устойчивости системы к несанкционированному доступу,


Использует метод псевдонимизации (псевдоним данных) для всей вторичной обработки данных, кроме первичной обработки. Pseudonymous использует методы шифрования в системах, где расположены эти данные, и применяет более строгую политику авторизации и контроля доступа, чтобы гарантировать невозможность идентификации данных.


· Бумага гарантирует, что личные данные на носителе хранятся в шкафчиках и доступны только уполномоченным лицам.


Персональные данные, обрабатываемые с помощью файлов cookie третьих сторон, от которых получена услуга, удаляются из систем третьих лиц, если членство прекращается.


Если TEM TOUR примет необходимые меры информационной безопасности, TEM TOUR немедленно уведомит вас и Совет по защите личных данных в случае повреждения или взятия личных данных несанкционированными третьими лицами в результате атак на платформы, управляемые TEM TOUR или системой TEM TOUR. принимает необходимые меры.


е. Кому и с какой целью могут быть переданы персональные данные

TEM TOUR передает личные данные только третьим лицам в целях, указанных в настоящей Политике конфиденциальности и защиты личных данных и в соответствии со статьями 8 и 9 KVKK. В этом контексте обработанные данные «Клиент-клиент» / «Гость-клиент» и информация о лице, которое должно быть доставлено от имени приобретенного продукта, передаются продавцу и грузовой компании, и при необходимости эти данные также могут быть доступны в колл-центре. Контактная информация, которая должна быть выдана на имя счета-фактуры, передается грузовой компании с целью отправки счета соответствующему лицу.


Номер мобильного телефона и / или адрес электронной почты клиента-участника / гостя-клиента; На основании одобрения коммерческого электронного сообщения оно передается поставщику услуг коммерческого электронного обмена сообщениями с целью продвижения, рекламы и предоставления преимуществ и возможностей в соответствии с покупательскими предпочтениями, вкусами и привычками.


Служба cookie используется совместно с нашими местными / зарубежными деловыми партнерами, чтобы использовать предпочтения по использованию веб-сайта или мобильного приложения и историю посещенных страниц, выполнять сегментацию и связываться с клиентом-участником / гостевым клиентом в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.


Передача персональных данных в этой области осуществляется через безопасную среду и каналы, предоставляемые соответствующей третьей стороной. В зависимости от содержания и объема услуг, полученных от третьих лиц; Во всех случаях, когда передача персональных данных клиента-участника / гостя клиента не требуется, передача осуществляется с использованием псевдонимных данных.


Чтобы повысить удовлетворенность и лояльность клиента-участника / гостя-клиента, данные клиента-участника / гостя-клиента передаются компаниям, которые будут проводить исследования рынка.


Помимо личных данных, подлежащих внутренней и международной передаче, о которых мы упоминали выше, технические меры по обеспечению их безопасности; Принимая во внимание, является ли другая сторона правовых отношений контроллером данных или процессором данных, KVKK защищен юридически посредством совместимых положений в наших контрактах.


Во время обмена информацией, как указано выше, при передаче персональных данных в страны за пределами Турции обеспечивается передача данных в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с этой политикой защиты данных.


г. Время хранения личных данных

TEM TOUR будет обрабатывать персональные данные, обрабатываемые KVKK, в течение периодов, указанных в соответствующем законодательстве или в соответствии с требованиями обработки.

Çağrı Merkezi ses kayıtları

3 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar

10 yıl

6098 Sayılı Kanun

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çerezler

En fazla 540 gün

Ticari elektronik ileti onay kayıtları

Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri

2 yıl

5651 Sayılı Kanun

İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler

1 yıl

Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler

2 hafta

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Он хранит свои персональные данные в течение периодов, предусмотренных соответствующими законами и / или в соответствии с требованиями обработки в соответствии со статьями 7, 17 KVKK и статьей 138 Уголовного кодекса Турции. В случае истечения этих периодов он удалит, уничтожит или анонимизирует в соответствии с положениями Положения об удалении, уничтожении или анонимизации личных данных.


Удаление персональных данных компанией TEM TOUR означает, что персональные данные становятся недоступными и непригодными для соответствующих пользователей. Для этого TEM TOUR создает и реализует матрицу авторизации и контроля доступа на уровне пользователя. Принимает необходимые меры для выполнения удаления в базе данных.


Уничтожение персональных данных компанией TEM TOUR означает, что персональные данные становятся недоступными, необратимыми и могут повторно использоваться кем-либо.


Анонимность личных данных с помощью TEM TOUR подразумевает, что личные данные не могут быть связаны с идентифицированным или идентифицируемым физическим лицом каким-либо образом, даже если они сопоставляются с другими данными.


TEM TOUR подробно объясняет методы удаления, уничтожения и анонимизации, а также технические и административные меры, которые он принимает в рамках Политики хранения и удаления персональных данных, подготовленной в соответствии с Положением об удалении, уничтожении или анонимизации персональных данных. В настоящей Политике период периодического уничтожения, предусмотренный Положением, определяется как 6 месяцев.


3. Изменения в политике конфиденциальности / защиты личных данных

TEM TOUR может вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности / защиты персональных данных в любое время. Эти изменения вступают в силу немедленно после выпуска новой, измененной Политики конфиденциальности / защиты личных данных. Чтобы быть в курсе изменений в настоящей Политике конфиденциальности / защиты личных данных, вы, наши участники, будете проинформированы об этом.